B?n m?y t?nh t?i h? n?i

B?n m?y t?nh t?i h? n?i

Hi?n t?i b?n kh?ng qu? kh? kh?n ?? t?m ki?m m?t ??a ch? B?n m?y t?nh t?i H? N?i , tuy nhi?n ?? t?m m?t c?ng ty ch?t l??ng, gi? r? l?i kh?ng ph?i l? d? d?ng.

V?i nhu c?u cao c?a kh?ch h?ng c?c ??n v? m?c l?n nhanh ch?ng v?i ?? ch?ng lo?i, gi? c? c?ng nh? ch?t l??ng kh?c nhau. Tuy nhi?n, kh?ng ph?i ??n v? n?o c?ng cung c?p h?ng ch?t l??ng v?i gi? c? t?t nh?t. Do ??, khi ch?n n?i b?n m?y t?nh t?i h? N?i, kh?ch h?ng c?n ph?i d?a v?o c?c ti?u ch? sau:

B?n m?y t?nh t?i h? n?i
B?n m?y t?nh t?i h? n?i

1. C? nhi?u ??nh gi? t? ng??i s? d?ng tr??c

Khi mua b?t k? s?n ph?m n?o th? tham kh?o ??nh gi? c?a nh?ng ng??i t?ng s? d?ng l? ?i?u c?n thi?t.?Qua ??, b?n s? c? m?t c?i nh?n ch?nh x?c v? ch?t l??ng s?n ph?m khi c? nh?ng ng??i ??nh gi? kh?ch h?ng quan tr?ng nh?t t? ??ng??i d?ng tr??c.
N?u ng??i s? d?ng kh?ng nhi?u v? th? m? nh?ng ng??i ??nh gi? v? tr?i nghi?m c?ng ?t h?n.?Trong khi ?? v?i b?n m?y t?nh, b?n ch? c?n t?m ki?m tr?n google l? c? th? cho nhi?u ng??i nh?n ra nh?ng th?ng tin c?n thi?t ?? ki?m tra xem n? ph?i l? chi?c m?y t?nh ph? h?p v?i c?ng vi?c c?a m?nh hay kh?ng.
V? d?: V?i th?ng th??ng k? to?n m?c ti?u, b?n ch? c?n s? d?ng 1 m?y t?nh c? c?u h?nh chip G630, ram 2Gb, mainboard H81 v? m?y t?nh m?n h?nh 19 inch l? ??.

B?n m?y t?nh t?i h? n?i
B?n m?y t?nh t?i h? n?i

2. B?n m?y t?nh c? gi? tr? s? d?ng trong th?i gian d?i, kh?ng b? h?ng h?c hay l?i l?m g?

B?n c? th? l?a ch?n n?i b?n m?y t?nh m?i, hay m?y t?nh ?? qua s? d?ng. V?i b? m?y t?nh m?i th? kh?ng ph?i t?m hi?u nhi?u, nh?ng n?i b?n m?y t?nh c? t?i H? N?i th? l?i kh?c

G?i l? m?y t?nh c? th? nh?ng c?ng kh?ng h?n l? b? linh ki?n m?y t?nh l? c? ??.??? c? th? l? m?t chi?c m?y t?nh c? s? k?t h?p c?a c?c s? ki?n m?i v?i c?c s? ki?n linh ki?n ?? ???c s? d?ng, c? m?y t?nh nh?ng m?n h?nh m?y t?nh m?i ho?c c?ng c? th? l? m?t chi?c m?y t?nh m?i ch? qua s? d?ng 1 ? 2 th?ng th? ???c mang ?i b?n b?i ng??i d?ng kh?ng th?ch ho?c m?y t?nh ?? kh?ng ??p ?ng nhu c?u c?ng vi?c c?a h?.
Ngo?i ra, c?c m?y t?nh linh ki?n th??ng c? tu?i th? kho?ng 8-10 n?m v? th? gi?i mua nh?ng chi?c m?y t?nh ?? qua s? d?ng 1 ? 2 n?m c?ng ch?ng kh?c g? b?n s? h?u m?t chi?c m?y t?nh m?i.

– N?u ch?n m?y t?nh c?, th? b?n c?ng ti?t ki?m chi ph? ??ng k? so v?i mua m?y m?i

Mua m?y t?nh c? gi?p b?n c? th? ti?t ki?m m?t kho?n ti?n kh?ng h? nh? cho qu? c?ng ty.???c bi?t, v?i nh?ng chi?c m?y t?nh ???c s? d?ng l??t qua 2 ? 3 th?ng (v?n c?n th?i gian b?o h?nh d?i) th? gi? c?a n? c?ng r? h?n t? 20 ? 30% so v?i m?y t?nh m?i gi? tr?.
C?n l?i v?i nh?ng m?y c? h?n, c? th?i gian s? d?ng l?u h?n (t? 1 ??n 2 n?m) ho?c h?t h?ng b?o h?nh th?i gian (v?n ???c c?a h?ng b?o h?nh t? 1 ? 3 th?ng) th? gi? c?a n? s? ch? b?ng 1/2 ??n 1/3 so v?i m?i m?y gi?.?Do ??, m?y t?nh c? c?ng l? l?a ch?n ho?n h?o

B?n m?y t?nh t?i h? n?i
B?n m?y t?nh t?i h? n?i

3. Cho kh?ch h?ng linh ho?t trong c?u h?nh l?a ch?n, ki?u d?ng, nh?n hi?u

V?i m?t kho?n ti?n nh?t ??nh c?a b?n d?nh cho vi?c mua s?m m?y t?nh, th? ch?n l?a ???c m?t v?i model m?y t?nh m?i ra ?ng ? l? ?i?u t??ng ??i kh? kh?n.
Th? nh?ng v?i m?y t?nh c? b?n c? r?t nhi?u l?a ch?n v? c? ki?u d?ng, c?u h?nh v? th??ng hi?u,? kh?c nhau.
??c bi?t khi mua m?y t?nh c? cho c?ng ty b?n c?n c? c? h?i s? h?u nh?ng b? m?y t?nh doanh nh?n kh?ng ???c ph?n ph?i ? Vi?t Nam, m? ch? c? th? mua c?.
?? l? nh?ng d?ng m?y t?nh ??ng b? c? ngu?n g?c t? M?, EU, Nh?t B?n, H?n Qu?c,? c? ch?t l??ng si?u b?n, thi?t k? ??p m?t, g?n g?ng, ??p ?ng c?c ti?u chu?n cho m?t chi?c m?y t?nh v?n ph?ng.

?4. B?n m?y t?nh t?i h? N?i th? Nhu c?u n?ng c?p, b?o h?nh, trao ??i ra sao

V? gi? r?, linh ki?n l?i s?n c? v? th? m? vi?c l?a ch?n m?y t?nh c? cho c?ng ty kh?ng ch? gi?p b?n gi?m chi ph? ??u t? ban ??u m? c?n gi?p b?n d? d?ng h?n trong vi?c n?ng c?p c?u h?nh v? thay th? linh ki?n m?y t?nh sau n?y.

M?t v?n ?? kh?c kh? quan tr?ng n?a l? vi?c li?n quan ??n ch? ?? b?o h?nh, ?? l? khi mua m?y t?nh m?i m? c?n b?o h?nh th? th??ng m?t r?t nhi?u th?i gian l?m th? t?c gi?y t? v? ch? b?o h?nh (c? khi m?t c? m?t th?ng tr?i).
Th? nh?ng, v?i m?y t?nh c? th? t?c b?o h?nh v? c?ng nhanh g?n, b?n s? ???c ??i ngay m?t linh ki?n t??ng t? kh?c thay cho linh ki?n b? l?i m? kh?ng ph?i ch? ??i m?t th?i gian.

5. B?n m?y t?nh t?i h? N?i nh?ng ph?i ti?t ki?m chi ph? cho kh?ch h?ng:

V?n ?? quan tr?ng ?? ch?nh l? ti?t ki?m chi ph?. B?n mu?n mua m?t chi?c m?y t?nh cho con h?c, hay mu?n mua ?? b?t ??u m?t c?ng vi?c m?i,..V?i m?c ??ch g? ?i ch?ng n?a th? vi?c b?n quy?t ??nh mua m?t chi?c m?y t?nh c? ?? ti?t ki?m chi ph? th? kh?ng bao gi? l? sai.

B?n m?y t?nh t?i h? n?i
B?n m?y t?nh t?i h? n?i

6. Ch?t l??ng s?n ph?m c?a c?ng ty B?n m?y t?nh t?i H? N?i ?? ra sao?

Ch?t l??ng th? m?y ph?i ch?y ? ngon ? ?n ??nh. ??m b?o v?i kh?ch ???c ho?n l?i ti?n n?u s?n ph?m l?i trong 30 ng?y ??u

Gi? c? h?p l?, ??m b?o c?nh tranh.

S?n ph?m ph?i ??p ?ng ??y ?? m?i nhu c?u c?a kh?ch h?ng v? gi? c?. T?ng s?n ph?m ???c ph?n lo?i theo h?ng s?n xu?t v? m?c gi? kh?c nhau, gi?p kh?ch h?ng d? l?a ch?n sao cho ph? h?p v?i m?c ??ch s? d?ng v? chi ph? m?nh c?.

7. S?n ph?m ?a d?ng.

Ph?i c? ??y ?? c?c lo?i m?y t?nh: c? m?y t?nh ch?i game, m?y t?nh c? ?? h?a, m?y t?nh v?n ph?ng v? m?t s? ph? ki?n nh? m?n h?nh m?y t?nh c? gi? r?, CPU

N?u b?n v?n g?p kh? kh?n khi t?m ki?m m?t ??a ch? B?n m?y t?nh t?i h? n?i , th? Hanoicomputer lu?n ch?o ??n b?n. Ch?c ch?n v?i kinh nghi?m h?n 10 n?m trong l?nh v?c B?n m?y t?nh t?i h? n?i

ch?ng t?i s? l?m h?i l?ng m?i kh?ch h?ng.

 

B?n-m?y-t?nh-t?i-H?-N?i
B?n-m?y-t?nh-t?i-H?-N?i

Trả lời

preloader