Chia sẻ

Giá cả và hướng dẫn thanh toán

1. Giá cả

  • Giá của các Sản phẩm sẽ được niêm yết trên Website Bán Hàng theo thời gian, ngoại trừ trong trường hợp mắc các lỗi hiển nhiên như quy định tại Điều 10.3. Giá Sản phẩm đã bao gồm thuế GTGT. Trừ khi có quy định khác đi trong Thông Báo Giao Sản Phẩm, giá niêm yết trên Website Bán Hàng cho các Sản phẩm đã bao gồm phí giao hàng.

  • Giá của Sản phẩm và chi phí vận chuyển có thể được thay đổi bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng biệt của Hanoicomputer, tuy nhiên những thay đổi này sẽ không được áp dụng trong trường hợp Hanoicomputer đã gửi đến Quý khách Thông Báo Giao Sản Phẩm.

  • Cửa hàng trực tuyến chứa rất nhiều thông tin về các Sản phẩm, vì thế dù Hanoicomputer có nỗ lực hết sức, sẽ không loại trừ khả năng là thông tin giá cả của một vài Sản phẩm bị sai sót. Hanoicomputer kiểm tra giá của Sản phẩm như một phần của quy trình điều phối, chính vì thế nếu giá thật của Sản phẩm thấp hơn giá trên Cửa hàng trực tuyến, chúng tôi sẽ tính giá thấp hơn khi gửi Sản phẩm cho Quý khách. Nếu giá thật của Sản phẩm cao hơn giá trên Cửa hàng trực tuyến, Hanoicomputer sẽ liên lạc với Quý khách trước khi gửi Sản phẩm, hoặc Hanoicomputer sẽ từ chối Đơn đặt hàng của Quý khách theo quy định của Các Điều khoản này và nêu rõ cho Quý khách về sự từ chối đó. Trong trường hợp việc nhầm lẫn về giá là hiển nhiên, dễ dàng nhận thấy, và Quý khách có thể nhận ra đó là một sự sai sót, Hanoicomputer sẽ không cung cấp Sản phẩm cho Quý khách với giá nhầm lẫn (giá thấp hơn) đó.

2. Hướng dẫn thanh toán:

2.1.  Phương thức thanh toán:

  • Phương thức thanh toántrực tuyến được chấp nhận cho tất cả Sản phẩm là thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc thẻ ATM nội địa. Thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ sẽ được tính tại hay ngay sau thời điểm Quý khách gửi Đơn đặt hàng. Quý khách luôn luôn phải cập nhật các thông tin trong tài khoản hiện tại của mình. Quý khách có thể truy cập và chỉnh sửa tài khoản thanh toán tại Cửa hàng trực tuyến vào bất cứ thời điểm nào.

2.3. Tài khoản thanh toán:

Quý khách có thể thanh toán chuyển khoản ngân hàng, vào một trong các tài khoản sau đây:

1. Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thanh Xuân – Hà Nội 

– Tên Tài khoản: Đặng Xuân Đoàn
– Số TK: 0711000263323
2. Ngân hàng Techcombank – Trung tâm Giao dịch Hội Sở 
– Tên Tài khoản: Đặng Xuân Đoàn
– Số TK: 19032600733028
3. Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Thanh Xuân – Hà Nội 
– Tên Tài khoản: Đặng Xuân Đoàn
– Số TK: 22210001271301
4. Ngân hàng Nông Nghiệp – Chi nhánh Thanh Xuân – Hà Nội
– Tên Tài khoản: Đặng Xuân Đoàn
– Số TK: 1505205158506 
5. Ngân hàng Viettinbank – Chi nhánh Thanh Xuân – Hà Nội
– Tên Tài khoản: Đặng Xuân Đoàn
– Số TK: 106004608264

2.4. Nội dung thanh toán:

Khi chuyển khoản, quý khách ghi rõ nội dung chuyển khoản là: Số điện thoại + mã đơn hàng

 

Trả lời