Gửi thư góp ý – khiếu nại

  1. Cách 1: Gọi đến số điện thoại CSKH: 024 3520 2401, 028 3539 8583
  2. Cách 2: Quý khách điền và gửi theo biểu mẫu sau để gửi đến Công ty
  • Your Name (required) – Tên của bạn (bắt buộc)
  • Your Email (required) – Email của bạn (bắt buộc)
  • Your Message (required) – Tin nhắn của bạn (bắt buộc)
    Trả lời