Chia sẻ

Phát tán vi rút, xâm nhập trái phép

Quý khách không được lợi dụng các Cửa hàng trực tuyến bằng cách chủ động tạo ra các vi rút, Trojan, sâu, bom logic hoặc các tài liệu độc hại khác. Quý khách không được truy cập trái phép vào Cửa hàng trực tuyến hoặc Website Bán Hàng, máy chủ nơi lưu trữ Cửa hàng trực tuyến hoặc Website Bán Hàng hay bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào kết nối với Cửa hàng trực tuyến, hoặc tấn công Cửa hàng trực tuyến hay Website Bán Hàng bằng việc tấn công từ chối dịch vụ, tấn công từ chối dịch vụ phân tán hay các phương tiện tương tự khác.

Hanoicomputer sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán, vi rút hay các tài liệu độc hại khác có thể lây nhiễm cho thiết bị điện tử của Quý khách, các chương trình máy tính, dữ liệu hay tài liệu độc quyền khác do việc Quý khách sử dụng Cửa hàng trực tuyến hay Website Bán Hàng hoặc tải về bất kỳ tài liệu nào được đăng lên Cửa hàng trực tuyến hay Website Bán Hàng hay bất kỳ trang web nào liên kết với Website Bán Hàng.

Trả lời