Tư cách pháp lý

1 Hanoicomputer có thể cung cấp các liên kết trên Website Bán Hàng tới các website của các thương nhân, công ty, tổ chức khác (“Đơn Vị Thứ Ba”), dù Đơn Vị Thứ Ba có mối quan hệ liên kết với chúng tôi hay không để Quý khách có thêm thông tin. Để tránh nhầm lẫn, Đơn Vị Thứ Ba này sẽ được liệt kê cụ thể trên Website Bán Hàng. Chúng tôi không thể cam kết rằng các sản phẩm mà Quý khách mua được từ bất kỳ Đơn Vị Thứ Ba nào mà chúng tôi đã cung cấp địa chỉ truy cập nêu trên sẽ có chất lượng làm hài lòng Quý khách và chúng tôi TỪ CHỐI mọi yêu cầu bảo hành cho các trường hợp này. Quý khách chấp nhận rằng Hanoicomputer sẽ không chịu trách nhiệm về tình trạng hàng hóa, cũng như không thúc đẩy quảng cáo nội dung của các địa chỉ truy cập tại các Đơn Vị Thứ Ba. Việc TỪ CHỐI này không ảnh hưởng đến quyền lợi của Quý khách theo quy định của pháp luật với Đơn Vị Thứ Ba. Các vấn đề về liên quan đến thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các vấn đề khác có liên quan được pháp luật quy định đối với các sản phẩm mà Quý khách mua được từ Đơn Vị Thứ Ba sẽ do Đơn Vị Thứ Ba chịu trách nhiệm đối với Quý khách.

2 Quý khách cũng chấp nhận rằng Hanoicomputer sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ mất mát hoặc tổn thất nào từ việc Quý khách truy cập vào những địa chỉ truy cập của Đơn Vị Thứ Ba mà Hanoicomputer cung cấp, kể cả những tổn thất này đến từ việc Quý khách tin tưởng vào sự hoàn thiện, chính xác hay sự tồn tại của những quảng cáo, sản phẩm hoặc chất liệu khác ở trên các địa chỉ truy cập này

Trả lời