Chia sẻ

Quy ??nh v? kh?ch h?ng

B?ng vi?c ??t h?ng tr?n C?a h?ng tr?c tuy?n c?a Hanoicomputer theo C?c ?i?u kho?n n?y, Qu? kh?ch ?? cam k?t r?ng:

Qu? kh?ch c? ??y ?? n?ng l?c ?? giao k?t v? k? k?t H?p ??ng mua b?n v? th?c thi t?t c? c?c ngh?a v? c?a m?nh theo C?c ?i?u kho?n n?y bao g?m c? vi?c c? ???c t?t c? s? cho ph?p n?i b? v? ??p ?ng c?c quy ??nh ph?p lu?t ho?c c?a c?c c? quan th?m quy?n kh?c (n?u c?) ?? cho ph?p Qu? kh?ch ???c k? k?t v? th?c hi?n c?c ngh?a v? c?a m?nh theo C?c ?i?u kho?n n?y.

T?t c? nh?ng th?ng tin Qu? kh?ch cung c?p cho Hanoicomputer l? ??y ?? v? ch?nh x?c.

Qu? kh?ch mua S?n ph?m v? kh?ng vi ph?m ?i?u c?m c?a ph?p lu?t.

Trả lời