Chia sẻ

Tài khoản cá nhân và nội dung Website Bán Hàng

1. Sử dụng Website bán hàng

Website Bán Hàng là sự kết hợp giữa thông tin và nội dung, có thể hiển thị thông qua các hình thức văn bản, đồ họa, âm thanh, video, mục tải lên, liên kết, mã nguồn, bản quyền, nhãn hiệu, và các thông tin về sản phẩm (“Nội dung”) thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Hanoicomputer

Chúng tôi đã đầu tư tài chính, thời gian và sức lực để phát triển Nội dung và bảo lưu tất cả các quyền, kể cả quyền sở hữu trí tuệ, với Nội dung. Hanoicomputer sẽ không cấp cho Quý khách bất kỳ quyền cho phép hoặc quyền tài sản nào liên quan đến Nội dung.

Nội dung được đăng trên Website Bán Hàng phục vụ cho mục đích tham khảo cá nhân của Quý khách. Quý khách không được tải về, sao chép, sử dụng, tái sản xuất hoặc tham khảo bất kỳ nội dung nào cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại. Quý khách có thể tải về, sao chép, tái sản xuất hoặc lưu trữ các nội dung và thiết lập các liên kết đến Website Bán Hàng từ website riêng của Quý khách, hoặc trong phạm vi tài liệu của Quý khách, nhưng chỉ khi những hoạt động này phục vụ cho nhu cầu cá nhân của Quý khách.

Hanoicomputer không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, hoặc độ tin cậy của Nội dung (bao gồm cả thông tin Sản phẩm), hoặc các mặt hàng khác có trên Website Bán Hàng hoặc bất kỳ website khác tạo bởi Hanoicomputer.

2. Tài khoản cá nhân và nội dung Website Bán Hàng

Trên cơ sở tạm thời, Quý khách được phép truy cập vào Website Bán Hàng, bao gồm các cửa hàng trực tuyến, và chúng tôi có quyền thu hồi, sửa đổi nội dung trên Website Bán Hàng mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không chịu trách nhiệm vì bất kỳ lý do nào khiến Website Bán Hàng không thể truy cập trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Hanoicomputer có quyền hạn chế bất kỳ một người hay một nhóm người sử dụng hoặc tất cả người dùng truy cập các phần hoặc toàn bộ Website Bán Hàng mà không cần thông báo trước.

Quý khách phải coi tên đăng nhập, mật khẩu hoặc bất kỳ phần thông tin khác được cung cấp như một phần của quy trình bảo vệ của chúng tôi và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Hanoicomputer bảo lưu quyền vô hiệu hóa vào bất cứ lúc nào với bất kỳ tên đăng nhập hoặc mật khẩu nào, được chọn bởi Quý khách hoặc được phân bổ bởi chúng tôi nếu (theo ý kiến của Hanoicomputer) Quý khách không tuân thủ theo Các Điều khoản này.

Quý khách có trách nhiệm chuẩn bị tất cả thủ tục cần thiết để có quyền truy cập vào Website Bán Hàng và cửa hàng trực tuyến. Quý khách cũng có trách nhiệm đảm bảo rằng những người truy cập Website Bán Hàng và Cửa hàng trực tuyến thông qua kết nối internet của Quý khách nhận thức được các quy định trong Các Điều khoản này và tuân thủ chúng. Vui lòng thông báo bằng văn bản cho chúng tôi càng sớm càng tốt nếu Quý khách biết được các hoạt động trên tài khoản của Quý khách là không đúng thẩm quyền hoặc Quý khách phát hiện tài khoản của Quý khách đã bị xâm nhập.

Mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo rằng những thông tin trên Website Bán Hàng, bao gồm cả trên Cửa hàng trực tuyến, là chính xác, các nội dung hiển thị trên Website Bán Hàng được cung cấp mà không có bất kỳ đảm bảo nào về độ chính xác của nó, bao gồm, nhưng không giới hạn về thông tin về các sản phẩm, giá cả và mô tả về Sản phẩm.

Việc xác định Sản phẩm là đối tượng của Đơn đặt hàng của Quý khách đang có sẵn hay không sẽ được xác định dựa vào phần mô tả Sản phẩm hiển thị trên Cửa hàng trực tuyến tại thời điểm đặt hàng. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng bất kỳ thông tin sản phẩm nào sẽ là mô tả hợp lý của sản phẩm thực tế được cung cấp.

Hanoicomputer có quyền tạm dừng hoạt động, điều chỉnh hoặc sửa chữa Website, bao gồm các Cửa hàng trực tuyến và /hoặc các Sản phẩm được cung cấp, tại bất kỳ thời điểm nào.

Trả lời