Gửi thư góp ý – khiếu nại

 1. Cách 1: Gọi đến số điện thoại 

CSKH 24/7

Hà Nội khu vực Miền Bắc: 024 3520 2401

TP. Hồ Chí Minh khu vực Miền Nam: 028 3539 8583

 1. Cách 2: Quý khách điền và gửi theo biểu mẫu sau để gửi đến Công ty
 • Your Name (required) – Tên của bạn (bắt buộc)
 • Your Email (required) – Email của bạn (bắt buộc)
 • Your Message (required) – Tin nhắn của bạn (bắt buộc)
   

  CSKH 24/7

  Hà Nội khu vực Miền Bắc: 024 3520 2401

  TP. Hồ Chí Minh khu vực Miền Nam: 028 3539 8583

  Hà Nội Computer | hacom| hanoicomputer joint stock company

  HÀ NỘI COMPUTER | HACOMHANOICOMPUTER JOINT STOCK COMPANY

  Trả lời