24 b??c c?i Windows 10 b?ng USB

Cài Windows 10 bằng USB B4

24 b??c c?i Windows 10 b?ng USB ai c?ng l?m ???c H?m nay hanoicomputer s? h??ng d? c?c b?n c?i windows 10 tr?n m?y t?nh, b?n c?ng theo d?i qua b?i vi?t d??i ??y nh?: L?i ?ch c?a vi?c c?i ??t Windows 10 b?ng USB Boot D? d?ng th?c hi?n, c? th? di chuy?n c?i […]

24 bước cài Windows 10 bằng USB

Cài Windows 10 bằng USB B4

24 bước cài Windows 10 bằng USB ai cũng làm được Hôm nay hanoicomputer sẽ hướng dẫ các bạn cài windows 10 trên máy tính, bạn cùng theo dõi qua bài viết dưới đây nhé: Lợi ích của việc cài đặt Windows 10 bằng USB Boot Dễ dàng thực hiện, có thể di chuyển cài […]

C?ch l?a ch?n m?y t?nh ch?i Game

Laptop chơi game

C?ch l?a ch?n m?y t?nh ch?i Game online ph? h?p hi?n nay B?t k?p xu h??ng c?ng ngh? 4.0 th? c?c game online ng?y c?ng ???c c?i ti?n, kh?ng ng?ng n?ng c?p th?m v?o nhi?u t?nh n?ng ?v? nh?t l? n?ng c?p ?? h?a ng?y c?ng ??p m?t. M?nh s? ph?n t?ch ??c ?i?m m?y […]

Cách lựa chọn máy tính chơi Game

Laptop chơi game

Cách lựa chọn máy tính chơi Game online phù hợp hiện nay Bắt kịp xu hướng công nghệ 4.0 thì các game online ngày càng được cải tiến, không ngừng nâng cấp thêm vào nhiều tính năng  và nhất là nâng cấp đồ họa ngày càng đẹp mắt. Mình sẽ phân tích đặc điểm máy […]

C?ch ki?m tra IP m?y t?nh

Cách kiểm tra địa chỉ IP máy tính

C?ch ki?m tra IP m?y t?nh Ph??ng ph?p th? nh?t: T? ch?nh m?y t?nh c?a m?nh C?ch 1. Ki?m tra ??a ch? IP m?y t?nh b?ng c?ch S? d?ng Command Prompt T?ng quan T?i c?a s? Run: G? ”Windows + R” G? t?m ki?m Cmd Nh?n OK G? c?u l?nh ipconfig Nh?n enter. C?ch th?c […]

Cách kiểm tra IP máy tính

Cách kiểm tra địa chỉ IP máy tính

Cách kiểm tra IP máy tính Phương pháp thứ nhất: Từ chính máy tính của mình Cách 1. Kiểm tra địa chỉ IP máy tính bằng cách Sử dụng Command Prompt Tổng quan Tại cửa sổ Run: Gõ ”Windows + R” Gõ tìm kiếm Cmd Nhấn OK Gõ câu lệnh ipconfig Nhấn enter. Cách thực […]

Contact Me on Zalo
Gọi ngay