Mẫu hợp đồng kinh tế mới nhất 2021

Mẫu hợp đồng kinh tế mới nhất 2021

 

thủ tục chuyển hộ khẩu khác quận

Giới thiệu mẫu  Hợp đồng kinh tế  ký kết giữa các đồng thời là doanh nghiệp, tổ chức,… dựa trên những yêu cầu khác kinh doanh mà có thể chỉnh sửa các tiêu đề của đồng phù hợp với nội dung, phạm vi của hợp đồng đồng. Tất cả các thông tin cần thiết đều được cập nhật đầy đủ trong bài viết “ Mẫu đồng kinh tế mới nhất 2020 ” dưới đây.

ĐỊNH NGHĨA HỢP ĐỒNG KINH TẾ LÀ GÌ?

Hợp đồng kinh tế tế bào  chính là văn bản, giao dịch tài liệu để có thể thỏa mãn sự thỏa mãn giữa các liên kết bên trong thực hiện công việc sản xuất, chuyển đổi hàng hóa, dịch vụ, Nghiên cứu, khoa học ứng dụng. Kỹ thuật và các thỏa thuận khác có mục tiêu kinh doanh với quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.

Các mẫu đồng kinh tế được sử dụng phổ biến nhất hiện nay:

 • mua bán tài sản
 • Xây dựng
 • Buôn bán
 • Sản xuất

Hợp đồng kinh tế được ký kết nhằm mục đích kinh doanh. Mục tiêu này không thể là hiện tại của công việc nội dung mà các bên thỏa mãn

Điểm đặc biệt về máy chủ canp kinh tế:

Theo hợp đồng lệnh  kinh tế,  hợp đồng được ký kết giữa 2 chủ thể là nhân pháp hoặc ít nhất một bên được xem là nhân pháp và bên kia có thể là cá nhân có đăng ký kinh doanh đúng theo quy định của pháp luật .

Ngoài ra pháp lệnh hợp đồng kinh tế còn quy định rằng những người làm công việc khoa học kỹ thuật, nghệ nhân, hộ dân của dân thể, hộ kinh tế gia đình, các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài ở Việt Nam cũng vậy can may trở thành chủ nhân của đồng kình tế khi họ ký kết hợp đồng với nhân pháp.

Điểm đặc biệt về hình thức hợp đồng

Dựa theo điều kiện 1 và 11 của hợp đồng kinh tế lệnh: hợp đồng sẽ phải được ký kết bằng văn bản hoặc bằng tài liệu giao dịch. Hợp đồng kinh tế vì mục tiêu kinh doanh theo quy định của bộ luật năm 2005.

mau hop dong kinh te

CÁC NỘI DUNG CA N CÓ TRỌNG HỢP ĐỒNG

Một  đồng kinh tế mẫu  bao gồm những nội dung chính như sau:

 • Hợp đồng kinh tế đối tượng
 • Tên gọi Hợp đồng: có thể là các loại tên gọi như hợp đồng dịch vụ, hợp đồng mua bán, hợp đồng ngoại thương,…
 • Điều khoản giải quyết các tranh chấp: khi phát sinh tranh chấp (Kiện tụng).
 • Ngày tháng: là thời gian và đồng kết hợp địa điểm.
 • Người đại diện: là người đại diện về mặt pháp lý, thường là các cá nhân có thẩm quyền ký hoặc cá nhân được ủy quyền.
 • Thanh toán: thanh toán phương thức, thanh toán thời hạn, đặt cọc (nếu có), chiết khấu.
 • Chủ thể hợp đồng kinh tế: cá nhân soạn thảo đồng ghi rõ tên gọi bên mua, bên bán,
 • Khách hàng hay các bên cung ứng (tên gọi doanh nghiệp, MST của doanh nghiệp và ràng buộc địa chỉ của doanh nghiệp).
 • Giao hàng: cá nhân soạn thảo hợp đồng phải ghi rõ ràng thời gian, thời điểm giao hàng, chi phí vận chuyển hàng hóa.
 • Quyền, nghĩa vụ của các đồng tham gia ký kết: khi không thực hiện đúng như các điều khoản trong hợp đồng, cá nhân soạn thảo đồng ghi rõ mức phạt khi phạm vi đồng, bồi thường và trách nhiệm phạm vi.
 • Địa điểm, thời hạn, cách thực hiện đồng kinh tế: là đồng hợp lý thanh, bao gồm hiệu lực của đồng (thời gian đạt được bắt đầu và kết thúc hiệu lực).
 • Hàng hóa: cá nhân soạn thảo  hợp đồng kinh tế  viết rõ ràng và chính xác: hàng hóa tên gọi; type type, sample code; số lượng, trọng lượng; quality, size, color; value (has or no tax); Chứng từ liên quan đến hàng hóa (Đồng hợp tác, bảo mật, sử dụng hướng dẫn); hàng khuyến mãi, phụ kiện; lặp lại dịch vụ, cài đặt đăt,… (nếu có).

XEM THÊM:  Dịch vụ tư vấn quyền sở hữu trí tuệ

mau hop dong kinh te moi nhat nam 2020

MẪU ĐỒNG KINH TẾ CẬP NHẬT MỚI NHẤT NĂM 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———–

GỐC ĐỒNG KINH TẾ

SỐ: ……. / HĐMB

V / v Mua bán hàng hóa, cung cấp tư liệu ………………

– Căn cứ vào  Bộ Luật dân sự số 91/2015 / QH13  ngày 24/11/2015;

– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005 / QH 11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005.

Hôm nay, ngày ……. tháng ……. năm 20…, at CÔNG TY CỔ PHẦN

Address:

A / Đại diện bên A:

Bên mua:

Main Trụ sở địa chỉ:

MST: ………… .. …… Điện thoại:

Đại diện: (Ông / Bà) …………………………………… Chức vụ:

B / Đại diện bên B:

Bên mua:

Trụ sở chính address: …………………………………………………………………………… ..

MST: …………………… Điện thoại: ………………… …… …… …… …… ………

Đại diện: (Ông / Bà) …………… .. Chức vụ: Giám đốc

Hai bên cùng nhau bàn bạc nhất định ký kết hợp đồng kinh tế với những điều khoản sau:

Điều 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên B đồng ý giao cho bên A:

Number ofHàng NameUnitNumberĐơn giá

(VNĐ)

Price before th uế  (VNĐ)Giá sau thu ế

(VNĐ)

1.
2.
3.
Cộng
Bằng chữ:

ARTICLE 2:  PHƯƠNG THỨC VÀ TIẾN ĐỘ THANH TOÁN

1. Phương thức thanh toán:  Thanh toán tiền mặt

2. Đồng tiền thanh toán:  Đồng Việt Nam

3. Thanh toán tiến độ:

+ Bên A sẽ tạm ứng dụng cho Bên B 60% Hợp đồng giá trị trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được đề xuất của ứng dụng của Bên B.

+ Bên A sẽ thanh toán 40% giá trị khối lượng giao dịch tương ứng với Bên B trong vòng 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hàng hóa và hồ sơ hợp lệ thanh toán từ Bên B.

Hồ sơ thanh quyết toán bao gồm:

 • Hợp lệ thông thường đơn hóa;
 • Khối lượng tổng hợp bảng và hàng hóa giá trị được giao dịch.
 • Biên bản nhận hàng có  xác nhận của bên Hải;
 • Đề nghị thanh toán của Bên B gửi cho Bên A.
 • Biên bản nghiệm thu  chất lượng sản phẩm sau thời gian bảo hành.

HIỆU LỰC  3. VÀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Bên B cung cấp cây theo đúng yêu cầu thời gian đã được chuyển đổi từ bên ngoài hệ thống. Tư vấn cung cấp đúng yêu cầu tại Điều 3 của đồng hợp tác.

2. Trong trường hợp cần thay thế bất cứ hàng hóa nào không đúng theo quy định tại Điều 3 của hợp đồng, Bên yêu cầu thay thế phải thông báo trước cho Bên kia về lý do, Bên B sẽ thay thế mặt hàng có quy cách, chất lượng, tương đương giá trị hoặc tốt hơn ban đầu sản phẩm. Mọi sự thay đổi phải được sự thuận lợi của hai bên.

PHẦN  4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 • Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Bên B hoàn thành công việc đúng thời hạn;
 • Thực hiện đầy đủ thanh toán và đúng thời hạn theo quy định của  Hợp đồng kinh tế
 • Bên A có quyền hạn nhận hàng phát hiện Bên B cung cấp hàng hóa không thỏa mãn nếu bên Hải tại Điều 3, bao gồm và không loại trừ bảo đảm số lượng, chất lượng được Hai bên thỏa thuận;
 • Cử người giám sát giao nhận hàng hóa, xác nhận  biên soạn hàng  hóa với số lượng, khối lượng theo thực tế được giao tại điểm giao hàng;
 • Thực hiện đầy đủ các quy định trong hợp đồng này và các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

HỆ THỐNG  5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 • Cung cấp hợp pháp hóa đơn tài chính theo quy định cho Bên A;
 • Cannot convert the same or one part of the Contract for a third party when it is not get to the time of Party A;
 • Có trách nhiệm thiết lập toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc kiểm tra khối lượng, bàn giao, thanh toán khi Bên A yêu cầu;
 • Chịu trách nhiệm hoàn toàn và không giới hạn đối với những rủi ro xảy ra đối với hàng hóa trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa cho Bên A;
 • Thực hiện đầy đủ các quy định trong hợp đồng này và các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
 • Cam kết là chủ sở hữu hợp tác của các hàng hóa nêu trên.
 • Bảo đảm cho Bên A được miễn trừ mọi trách nhiệm và bảo đảm có chức năng kinh doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật;
 • Chịu trách nhiệm hoàn toàn và không giới hạn những lỗi lao động trong quá trình thực hiện công việc của Bên B cho đến khi hàng hóa bàn giao cho Bên A;
 • Cam kết bên B cung cấp hàng hóa trả lời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định tại Điều 3 của đồng hợp tác. Trong quá trình bàn giao hàng hóa dưới sự nhận diện của hai bên, nếu bên B phát hành, hàng hóa không trả lời được các yêu cầu về chất lượng, thì bên B sẽ có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa mới 100% và must reply full the request but not feature for add-on chi phí phát sinh.

ĐIỀU  6. BẤT KHA KHÁNG

Khi có sự cố, bên trong ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng cũng phải có nghĩa vụ thông báo cho bên kia về sự kiện bất khả kháng xảy ra trong vòng 07 (bảy) ngày khi xảy ra sự việc bất khả kháng kháng.Sự kiện bất khả kháng là sự kiện ra khỏi máy tính và nằm ngoài tầm kiểm soát của các loại động đất, bão, lạm dụng, kiểm tra, sóng thần, lò đất, lửa, chiến tranh hoặc có nguy hiểm cơ hội chiến tranh,… và các thảm họa khác không được tính toán hết, các chính sách thay đổi hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

ARTICLE  7. VI PHẠM VÀ X LÝ VI PHẠM

1. Trường hợp bên A quá hạn thanh toán theo quy định tại Khoản 4,3 Điều 4 của  Hợp đồng kinh tế  thì Bên A phải chịu thêm lãi suất tính toán theo mức lãi suất cho vay có thời hạn 12 tháng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) quy định tại thời điểm chậm thanh toán, tính toán trên số tiền và thanh toán chậm thời gian.

2. Nếu Bên B chậm giao hàng so với đề tài tiến độ tại 2.1 Điều khoản 2 thì Bên B phải chịu phạt với số tiền tương ứng 0,2% (không phẩy hai phần trăm) giá trị Hợp đồng tính toán trên 01 (một) hàng trễ date.

ARTICLE 8.CHUNG

 • Khi hai bên thực hiện đầy đủ các quy định của điều khoản trong hợp đồng, thì hợp đồng này sẽ được mặc định là thanh lý.
 • Các bên, đại diện của các bên cam kết thực hiện điều chỉnh các nội dung, các điều khoản đã được thỏa thuận trong hợp đồng; Không bên nào được thay đổi đơn vị Nội dung hợp đồng. All bổ sung, sửa đổi các điều khoản của đồng Hợp tác phải được bên nhất hệ thống Hải bằng văn bản hoặc Phụ lục Hợp đồng
 • Hợp đồng có hiệu lực từ ký hiệu ngày và được thiết lập thành 02 (hai) bản, Bên A giữ 01 (một) bản, Bên B giữ 01 (một) bản có giá trị như nhau
 • Đồng thời tranh chấp nhận được giải quyết, Các bên phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này – ngoại trừ vấn đề đang tranh chấp.
 • Nếu trong quá trình thực hiện đồng thời gặp khó khăn, trở ngại thì Hai bên bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác và tôn trọng. Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh tranh, nếu Hải bên không đạt được thỏa thuận, thì Hải bên hệ thống nhất định đưa ra quyết định nhân sự có thẩm quyền giải quyết.

XEM THÊM:  Dịch vụ tư vấn và soạn thảo hợp đồng

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Hợp đồng kinh tế thương mại, xây dựng

T OM TẮT ĐỀ TÀI “MẪU ĐỒNG KINH TẾ mới nhất năm 2021”

Trên đây là  đồng kinh tế mẫu được cập nhật và bổ sung mới nhất đúng quy định của pháp luật. Có thể áp dụng cho nhiều trường hợp khác nhau trong lĩnh vực thương mại, mua bán, xây dựng, sản xuất. Tất cả các thông tin đều được cập nhật trực tiếp từ Sở Tư Pháp

preloader