– Kinh Doanh 1: Mr. Đức Huy

035 – 495 – 7777 (08h00h – 18h00h, Thứ 2 – Thứ 6 và 09h00h – 19h00h, Thứ 7, CN)

 

Kinh Doanh 2: Ms. Bảo Hân
0988 – 686 – 472 (08h00h – 18h00h, Thứ 2 – Thứ 6 và 09h00h – 19h00h, Thứ 7, CN)
 
Kinh Doanh 3: Mr. Duy Hưng
028 – 3539 – 8583   (08h00 – 18h00, Thứ 2 – Thứ 6 và 09h00h – 19h00h, Thứ 7, CN)
 
– Kế toán: Ms. Thủy Hồng
024 -3520 – 2401   (08h00h – 18h00h, Thứ 2 – Thứ 6 và 09h00h – 19h00h, Thứ 7, CN)
– Hỗ trợ Bảo Hành: Ms. Khánh Vân
0912 – 269 – 296  (08h00h – 18h00h, Thứ 2 – Thứ 6 và 09h00h – 19h00h, Thứ 7, CN)
 
Chăm Sóc Khách Hàng và Tư vấn kỹ thuật: Mr. Quang Tùng

 Ngoài giờ hành chính (24/7) gọi số: Mr. Đức Huy 035 – 495 – 7777