C?ch ??ng k? ti?m v?c xin COVID-19

C?ch ??ng k? ti?m V?c xin COVID-19

Vi?c ti?m v?c xin hi?n nay ???c r?t nhi?u ng??i quan t?m. Ch?ng t?i xin ??a ra 2 ph?n ch?nh ?? tr? l?i c?u h?i tr?n nh? sau:

Mu?n ti?m v?c xin COVID-19 th? ??ng k? ? ??u, ??ng k? nh? th? n?o? Khi ???c ti?m r?i th? ng??i d?n s? nh?n ???c gi?y ch?ng nh?n ? ??u?

Mu?n ti?m v?c xin COVID-19 th? ??ng k? ? ??u, ??ng k? nh? th? n?o?

Theo b? Y T?, c?ng vi?c ??ng k? ti?m v?c xin b? sung COVID-19 t?i Vi?t Nam nh? sau:

?+ ??i t??ng: Ng??i t? 18 tu?i tr? n?n c? th? ??ng k? ti?m ph?ng l?n xin COVID-19 cho c? nh?n qua c?ng th?ng tin ti?m ch?ng COVID-19.?

+ C?ch ??ng k? ti?m v?c xin COVID-19 tr?c tuy?n, c? 2 c?ch:

?C?ch 1: ??ng k? theo ???ng d?n tr?c ti?p tr?n website.

https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal/register-woman

C?ch 2: ??ng k? qua c?i ??t ?ng d?ng tr?n ?i?n tho?i:

T?i ?ng d?ng v? ?i?n tho?i theo ???ng d?n:? https://hssk.kcb.vn/#/sskdt , ?

t?i ??y, m?i ng??i t?i ?ng d?ng “S?c kh?e” cho ?i?n tho?i s? d?ng h? ?i?u h?nh Android v? iOS.

S? d?ng s? ?i?n tho?i c?a b?n ?? ??ng k?

Ti?p t?c ph?i x?c th?c c?c th?ng tin: Nh?n d?n s?, ??nh c?, h? kh?u th??ng tr?,?

Sau khi x?c ??nh th?ng tin tr?n ph?n m?m, ng??i d?n s? th?y th?ng tin v? h??ng d?n ??ng k? ti?m v?c xin.

?? ??ng k?, d?n ph?i cung c?p th?ng tin c? nh?n, k? khai tr?n b?ng ??ng k?.

C?c ?i?m s? nh?n ???c th?ng tin m? ng??i d?n ?? ??ng k?.

T?i ??y, ?i?m ti?m s? s?ng l?c, ??nh gi? t?nh ch?nh x?c c?a th?ng tin sau ?? l?n danh s?ch c?c lo?i

Ti?m ?i?m s? th?ng b?o cho ng??i d?n khi c? v?c xin theo ??a ch?, s? ?i?n tho?i m? ng??i d?n ?? ??ng k?

Sau ??, ng??i d?n s? ???c h?n gi?, h?n ??a ?i?m c? th? ?? ng??i d?n ?i kh?m s?ng l?c v? th?ng b?o v? c?ng c? l?ch tr?nh.

??ng k? ti?m v?c xin xu?ng COVID-19
??ng k? ti?m v?c xin xu?ng COVID-19

Khi ???c ti?m r?i th? ng??i d?n s? nh?n ???c gi?y ch?ng nh?n ? ??u?

S?c m?nh c?a d?n ch?ng s? ???c t?o ra sau khi d?n ch?ng ??ng k? ti?m ch?ng. T?i ??y, h? th?ng s? sinh ra m? QR Code cho t?ng ng??i

??y l? m?u ?en m? v? m?u tr?ng, khi ng??i ?? ti?m 1 m?i v?c xin, th? m? n?y s? chuy?n sang m?u v?ng v? ti?m ?? 2 m?i s? chuy?n sang m?u xanh. Nh? v?y, t? b?ng m?u c?a m? QR Code s? bi?t ???c tr?ng th?i ti?m v?c xin c?a ng??i ?? nh? th? n?o.

C?ng theo ?ng Nam, tr?n c? s? d? li?u c? ng??i ???c truy?n th?ng tin, d?a tr?n “S?c kh?e” khi chuy?n trong n??c, qua c?c ?i?m ki?m tra c? th? qu?t M? QR ?? bi?t ???c tr?ng th?i c?a c? nh?n ??.

M? QR Code l? c?n c? ?? b?o v? “H? chi?u xin” sau n?y.

T?i ??y, ch?c c?c b?n bi?t m?nh ph?i l?m g? ?? ???c ??ng k? ti?m v?c xin xin covid 19 r?i ??ng kh?ng ?.

 

C?NG TY TNHH K? HO?CH H? N?I

Hotline : 024 -3520 – 2401 028 3539 8583??

Trang web: https://www.hanoicomputer.net

preloader