Lưu trữ thẻ: vacxin covid 19

10 Lời Khuyên khi bạn thực hiện cách ly tại nhà

10 Lời Khuyên khi bạn thực hiện cách ly tại nhà Việc thực hiện cách ly tại nhà đối với những người bị nhiễm covid19 không hề đơn giản. Dưới đây là 10 Lời Khuyên khi bạn thực hiện cách ly tại nhà tốt nhất, bảo đảm an toàn sức khỏe và không lây nhiễm […]

10 L?i Khuy?n khi b?n th?c hi?n c?ch ly t?i nh?

10 L?i Khuy?n khi b?n th?c hi?n c?ch ly t?i nh? Vi?c th?c hi?n c?ch ly t?i nh? ??i v?i nh?ng ng??i b? nhi?m covid19 kh?ng h? ??n gi?n. D??i ??y l? 10 L?i Khuy?n khi b?n th?c hi?n c?ch ly t?i nh? t?t nh?t, b?o ??m an to?n s?c kh?e v? kh?ng l?y nhi?m […]

Cách đăng ký tiêm vắc xin COVID-19

Cách đăng ký tiêm vắc xin COVID-19 Đối tượng: Người từ 18 tuổi trở nên có thể đăng ký tiêm phòng lên xin COVID-19 cho cá nhân qua cổng thông tin tiêm chủng COVID-19. 

preloader