Cách kiểm tra IP máy tính

Cách kiểm tra IP máy tính

Cách kiểm tra địa chỉ IP máy tính
Cách kiểm tra địa chỉ IP máy tính

Phương pháp thứ nhất: Từ chính máy tính của mình

Cách 1. Kiểm tra địa chỉ IP máy tính bằng cách Sử dụng Command Prompt

Tổng quan

Tại cửa sổ Run:
Gõ ”Windows + R”
Gõ tìm kiếm Cmd
Nhấn OK
Gõ câu lệnh ipconfig
Nhấn enter.

Cách thực hiện:

Thứ nhất: Windows + R
Gõ câu lệnh ”Cmd” tại cửa sổ Run
OK
Khi đó, mình đã mở ra cửa sổ Command Prompt

Thứ 2: Tại cửa sổ Mommand Prompt, chúng ta gõ dòng lệnh “ipconfig”
Và bấm Enter

Tới đây, địa chỉ IP của máy sẽ là dòng của IPv4 Address.

Cách 2. Kiểm tra địa chỉ IP bằng thanh Taskbar

Tổng quan

Kích chuột phải vào biểu tượng mạng trên thanh Taskbar
– Chọn Open Network & Internet settings
– Chọn Open Network and Sharing Center
– Chọn vào tên mạng
– Chọn vào Details.

Chi tiết cách thực hiện:

B1: Nhấn chuột phải vào biểu tượng mạng trên thanh Taskbar.

Nhấn chuột phải vào biểu tượng mạng trên thanh Taskbar
B2: Chọn Open Network & Internet settings.

Mở Open Network & Internet settings
B3: Tại đây ta chọn ”Open Network and Sharing Center”

B4: Tại Connections chúng ta Nhấn vào tên mạng

Kích vào tên mạng máy đang dùng

B5: Sau đó chọn Details

B6: Tại IPv4 Address sẽ là địa chỉ IP riêng của bạn

Cách 3. Lấy và xem địa chỉ IP máy tính từ Task Manager

Lưu ý:

Cách này áp dụng cho Windows 8 và Windows 10
Windows 7 sẽ không hỗ trợ xem địa chỉ IP bằng cách này

Tổng quan

Kích chuột phải và thanh Taskbar trên máy tính
Sau đó chọn Task manager
Tại phần Performance, chọn Wifi hoặc Ethernet (mạng dây)
Tại IPv4 Address sẽ là địa chỉ IP riêng của máy tính

Chi tiết thực hiện:

B 1:
Kích chuột phải và thanh Taskbar trên máy tính
Sau đó chọn Task manager

B 2: Tại phần Performance, chọn Wifi hoặc Ethernet (mạng dây)
Tại IPv4 Address sẽ là địa chỉ IP riêng của máy tính

Cách 4. Xem địa chỉ IP bằng Powershell

Tổng quan

Mở cửa sổ máy tính lên bằng cách nhấn tổ hợp phím Windows + R
Gõ Powershell
Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để vào Powershell chế độ Administrator
Gõ lệnh Get-NetIpAddress
nhấn Enter
tại dòng IPAddress sẽ là địa chỉ IP của máy tính

Chi tiết

B 1: Nhấn tổ hợp phím Windows + R và gõ Powershell
Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để vào Powershell chế độ Administrator.

B 2: Gõ lệnh Get-NetIpAddress và nhấn Enter.

B 3: Xem IP của bạn tại dòng IPAddress.

Cách 5. Lấy địa chỉ IP máy tính qua Network & Internet Settings

Tổng quan

Từ biểu tượng mạng, ta kích chuột phải
Tiếp theo chọn Open Network & Internet Settings
Tại mục Status của máy tính
Ta nhấn vào Change Connection Properties
Địa chỉ IP của máy tính sẽ ở dòng IPv4 Address

Chi tiết

B 1:
Từ biểu tượng mạng, ta kích chuột phải
Tiếp theo chọn Open Network & Internet Settings

B 2:

Tại mục Status của máy tính
Ta nhấn vào Change Connection Properties

B 3:
Địa chỉ IP của máy tính sẽ ở dòng IPv4 Address

Phương pháp thứ hai: Kiểm tra địa chỉ IP máy tính bằng các trang web chuyên dụng:

Tại các trang web này, chúng ta sẽ thấy được địa chỉ IP công cộng của mình.

1. Sử dụng trang web -WhatIsMyIP–com

2. Trang web MyIP–com

3. Trang web WhatIsMyPublicIP—com

4. Trang web KiemtraIP—com

Trên đây là bài viết hướng dẫn bạn cách xem địa chỉ IP riêng và địa chỉ IP công cộng trên máy tính
Rất mong sẽ giải đáp thắc mắc được cho nhiều anh em

preloader