Lưu trữ thẻ: Cách đăng ký tiêm vắc xin ngừa COVID-19

Cách đăng ký tiêm vắc xin COVID-19

Cách đăng ký tiêm vắc xin COVID-19 Đối tượng: Người từ 18 tuổi trở nên có thể đăng ký tiêm phòng lên xin COVID-19 cho cá nhân qua cổng thông tin tiêm chủng COVID-19. 

preloader