Author Archives: HÀ NỘI

10 L?i Khuy?n khi b?n th?c hi?n c?ch ly t?i nh?

10 Lời Khuyên khi bạn thực hiện cách ly tại nhà

10 L?i Khuy?n khi b?n th?c hi?n c?ch ly t?i nh? Vi?c th?c hi?n c?ch ly t?i nh? ??i v?i nh?ng ng??i b? nhi?m covid19 kh?ng h? ??n gi?n. D??i ??y l? 10 L?i Khuy?n khi b?n th?c hi?n c?ch ly t?i nh? t?t nh?t, b?o ??m an to?n s?c kh?e v? kh?ng l?y nhi?m […]

10 Lời Khuyên khi bạn thực hiện cách ly tại nhà

10 Lời Khuyên khi bạn thực hiện cách ly tại nhà

10 Lời Khuyên khi bạn thực hiện cách ly tại nhà Việc thực hiện cách ly tại nhà đối với những người bị nhiễm covid19 không hề đơn giản. Dưới đây là 10 Lời Khuyên khi bạn thực hiện cách ly tại nhà tốt nhất, bảo đảm an toàn sức khỏe và không lây nhiễm […]

Cách đăng ký tiêm vắc xin COVID-19

Cách đăng ký tiêm vắc xin COVID-19

Cách đăng ký tiêm vắc xin COVID-19 Đối tượng: Người từ 18 tuổi trở nên có thể đăng ký tiêm phòng lên xin COVID-19 cho cá nhân qua cổng thông tin tiêm chủng COVID-19. 

Li?n h? v?i ch?ng t?i

hanoicomputer

Li?n h? v?i ch?ng t?i, t?i C?ng ty TNHH MTV M?y t?nh H? N?i M? s? doanh nghi?p: 2400911882 ?i?n tho?i: 024 3520 2401 028 3539 8583 035 495 7777 Kinh Doanh 1: Mr. Huy 035 ? 495 ? 7777? (8h00- 20h30, Th? 2 ? CN) Kinh Doanh 2: Mr. B?nh 024 ? 3520 ? […]

Liên hệ với chúng tôi

hanoicomputer

Liên hệ với chúng tôi, tôi Công ty TNHH MTV Máy tính Hà Nội Mã số doanh nghiệp: 2400911882 Điện thoại: 024 3520 2401 028 3539 8583 035 495 7777 Kinh Doanh 1: Mr. Huy 035 – 495 – 7777  (8h00- 20h30, Thứ 2 – CN) Kinh Doanh 2: Mr. Bình 024 – 3520 – […]

Contact Me on Zalo
Gọi ngay