Author Archives: HÀ NỘI

C?ch l?a ch?n m?y t?nh ch?i Game

Laptop chơi game

C?ch l?a ch?n m?y t?nh ch?i Game online ph? h?p hi?n nay B?t k?p xu h??ng c?ng ngh? 4.0 th? c?c game online ng?y c?ng ???c c?i ti?n, kh?ng ng?ng n?ng c?p th?m v?o nhi?u t?nh n?ng ?v? nh?t l? n?ng c?p ?? h?a ng?y c?ng ??p m?t. M?nh s? ph?n t?ch ??c ?i?m m?y […]

Cách lựa chọn máy tính chơi Game

Laptop chơi game

Cách lựa chọn máy tính chơi Game online phù hợp hiện nay Bắt kịp xu hướng công nghệ 4.0 thì các game online ngày càng được cải tiến, không ngừng nâng cấp thêm vào nhiều tính năng  và nhất là nâng cấp đồ họa ngày càng đẹp mắt. Mình sẽ phân tích đặc điểm máy […]

C?ch ki?m tra IP m?y t?nh

Cách kiểm tra địa chỉ IP máy tính

C?ch ki?m tra IP m?y t?nh Ph??ng ph?p th? nh?t: T? ch?nh m?y t?nh c?a m?nh C?ch 1. Ki?m tra ??a ch? IP m?y t?nh b?ng c?ch S? d?ng Command Prompt T?ng quan T?i c?a s? Run: G? ”Windows + R” G? t?m ki?m Cmd Nh?n OK G? c?u l?nh ipconfig Nh?n enter. C?ch th?c […]

Cách kiểm tra IP máy tính

Cách kiểm tra địa chỉ IP máy tính

Cách kiểm tra IP máy tính Phương pháp thứ nhất: Từ chính máy tính của mình Cách 1. Kiểm tra địa chỉ IP máy tính bằng cách Sử dụng Command Prompt Tổng quan Tại cửa sổ Run: Gõ ”Windows + R” Gõ tìm kiếm Cmd Nhấn OK Gõ câu lệnh ipconfig Nhấn enter. Cách thực […]

T?T UPDATE WINDOW 10 V?NH VI?N CH? B?NG V?I THAO T?C

Tắt update windows 10

T?T UPDATE WINDOW 10 V?NH VI?N CH? B?NG V?I THAO T?C Window 10 lu?n lu?n c?p nh?t, n?u b?n s? d?ng m?t m?y t?nh c? c?u h?nh ? m?c kh? tr? l?n th? vi?c n?y ho?n to?n v? h?i, th?m ch? v? c?ng h?u ?ch. Nh?ng n?u ai ?ang s? h?u m?y t?nh c?u h?nh […]

TẮT UPDATE WINDOW 10 VĨNH VIỄN CHỈ BẰNG VÀI THAO TÁC

Tắt update windows 10

TẮT UPDATE WINDOW 10 VĨNH VIỄN CHỈ BẰNG VÀI THAO TÁC Window 10 luôn luôn cập nhật, nếu bạn sử dụng một máy tính có cấu hình ở mức khá trở lên thì việc này hoàn toàn vô hại, thậm chí vô cùng hữu ích. Nhưng nếu ai đang sở hữu máy tính cấu hình […]

Contact Me on Zalo
Gọi ngay